post by Melanie Thomas |

Swyddogion 2017 Officers

Llywydd / President   Mr Alan Morgan

Is Lywydd / Vice President   Mr David Crimes

Pwyllgor Rheoli / Management Committee

Cadeirydd / Chairman   Mr Steve Entwistle

Is-Gadeirydd / Vice Chairman   Miss Melanie Thomas

Ysgrifennyddes / Secretary  Mrs Anita Williams

Trysorydd / Treasurer   Mrs Bethan Jones Lewis